Sayılar

Sayılar..

24 Temmuz 2012 tarihinde İ.Tuna’nın bir isteği oldu. Dedi ki, “Google’a sayılar yaz, google sana tüm sayıları okusun, sen ekranı indir bir yandan işini yap, okuduğu sayıları dinle, öğrendikten sonra bana mail atarsın.” Tamam dedim ama, gerçekte tam olarak neyi kastetti bilmiyordum. Ama ben de daha önceden kendisi ile üzerinde çalıştığımız sayıları kendisine atmaya karar verdim.

Bir – 1
On – 10
Yüz – 100
Bin – 1.000
On Bin – 10.000
Yüz Bin – 100.000
Bir Milyon – 1.000.000
On Milyon – 10.000.000
Yüz Milyon – 100.000.000
Bir Milyar – 1.000.000.000
On Milyar  – 10. 000.000.000
Yüz Milyar – 100. 000.000.000
Bir Trilyon – 1.000.000.000.000
On Trilyon – 10.000.000.000.000
Yüz Trilyon – 100.000.000.000.000
Bir katrilyon – 1.000.000.000.000.000
On katrilyon – 10.000.000.000.000.000
Yüz katrilyon – 100.000.000.000.000.000
Bir kentilyon  – 1.000.000.000.000.000.000
Bir seksilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000
Bir septilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir oktilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir nobilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir desilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir undesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir dodesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir tredesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir katordesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir kendesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir seksdesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir septendesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir oktodesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Bir novemdesilyon – 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

İlaç Lojistiğine genel bakış

İlaç Lojistiği

Türkiye İlaç Lojistiği sektörüne genel bakış

İlaç hammadde lojistiği, İlaç depolama, İlaç Dağıtım, İlaç Katma değer hizmetler(Sekonder Ambalajlama), tersine lojistik, yeşil lojistik

Türkiye İlaç Lojistiği sektörüne genel bakış: Arkadaşlarımın, sen ilaç lojistiği işindesin ancak yusuffirat.com ‘da hep teknolojik hobilerini paylaşıyorsun yorumu üzerine bir de güncel işlerim ile ilgili yorumumu paylaşayım istedim. Bunun için de Türkiye’deki ilaç lojistiği konusunu seçtim. Bildiğiniz gibi Türkiye İlaç lojistiğinde bir çok konuda hızla gelişiyor ancak bazı eksiklikler de yok değil. Şöyle özet bir bakışla gördüğüm manzarayı paylaşmak istiyorum. 1. İlaç Hammadde Lojistiği – Üretim yerleri (Çoğunlukla yurt dışı) – Durumu: Denetleniyor ve iyi – Gümrük noktaları – Durumu: Sıcaklık ve Nem kontrolü ve süreçleri gözden geçirilmeli. – Hammaddenin Depolara taşınması (Çoğunlukla kamyonlarla) – Durumu: Sıcaklık kontrollü araçlar hızla bu bölümde yerleşmeli. – Hammaddenin Depolanması – Durumu: Ruhsatlı ve ruhsatsız yerlerde depolama var. Bakanlığın bu konuda iyi bir çalışması oldu. Ancak, Ruhsatsız alanlarda depolama devam etmekte, denetlemeler artırılmalı ve önüne geçilmeli. – Fabrikaya gönderim – Durumu: Sıcaklık kontrollü araçla sevkiyatı çok düşük, genelde kısa mesafe taşımalar olduğu için, zarar görebilecek taşıma az miktarda da olsa var ve bu üretimi uzun vadede etkileyebilecek risklere sebep olabilir. 2. İlaç (Tamamlanmış Mamül) LojistiğiÜretim yerleri (Fabrika ve sekonder ambalajlama)– Durumu: Denetleniyor ve iyi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da kendini geliştirmeye yenilemeye devam ediyor. Bu işlerle ilgili müdürlükleri Kurum ve daire haline getirdi. – Fabrika ilk depolama alanları – Durumu: Denetleniyor, ancak çoğunlukla yetersiz – Fabrika’dan ara depoya taşınma – Durumu: A sınıfı sıcaklık kontrollü araçlar %100 oranda kullanılmıyor ancak büyük oranda sıcaklık kontrollü araç sevkiyatı var. Az da olsa riskli araçlarla taşıma da var. – İlaç depoları – Durumu: Denetleniyor ve iyi. Ancak GDP türkiyede tam olarak henüz yaygınlaşmadı. Bakanlığın GDP konulu çalışmaları mevcut, çıktığında A.B. standartlarına erişilmesi planlanıyor. A.B. ülkeleri GDP’ye 2013 yılında geçti. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da kendini geliştirmeye yenilemeye devam ediyor. Bu işlerle ilgili müdürlükleri Kurum ve daire haline getirdi. – Lojistik depolardan ecza depolarına taşınma – Durumu: İlaç lojistiği yapan firma ile ecza depolarının aynı şehirde bulunduğu yerlerde büyük oranda ısı korumalı araçlarla (örn: istanbul) ancak, bir şehirden başka şehirlerdeki ecza depolarına ambar kullanılarak yapılan sevkiyatlar GDP kurallarına uymayacak şekilde yapılmaktadır. Sağlık bakanlığı bu konuda yenilik çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Avrupa ve Amerika seviyelerinde GDP ülkemizde de uygulanmaya başlayacaktır. – Ayrıca mamülün üretimden hastaya teslimine kadar tüm süreçleri sağlık bakanlığı tarafından dünya’da ilk ve hala tek olarak sadece Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve takibinin her bir ilaç kutusu için ayrı ayrı yapılıyor olabilmesi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın reklamını yapmasa’da bence tarihe geçebilecek en büyük başarılarından biridir. Bu sisteme ITS (İlaç Takip Sistemleri) denmekte ve her bir ilaç kutusu birbirinden bağımsız olarak karekod ile kodlanarak üretim aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar tüm aşamaları takip edilmektedir. 3. Geri dönüşüm (Yeşil lojistik) Lojistiği Yeşil lojistik kelimesi lojistik öğrencilerine öğretilirken en önemli lojistik ayağı olan kimyasal ürünler anlatılmalı, bunlara örnek olarakta ilaç sektörü örnek olarak verilmelidir. Ancak ben üniversitelerimizdeki eğitimlerde ilacın bu konularda örnek olarak kullanıldığına henüz rastlamadım. – İlaç geri dönüşümü – Hasta’dan toplanması – Durumu: Vatandaşların çok bilinçlendirilmesi gerek. Yapılan anketlerde, ilaçlar çöpe atılmakta, lavaboya dökülmekte, büyük oranda bu kimyasal maddeler çevreye zarar verecek şekilde etrafa saçılmaktadır. – Eczane’den ecza depolarına sevki ve buradan da ilaç lojistiği yapan yerlere sevki – Durumu: Geri dönüşüm sırasında ürünlerin toplanması ve sevkiyatı daha özensiz yapılıyor. Burada geliştirmelere ihtiyaç vardır. – Bu ürünlerin imha edilmesi – Durumu: Türkiye’de imha işlemini yapan ruhsatlı bir kaç firma yapmakta ve buralarda yapılan imha süreçlerinin uzunluğu ruhsat sahiplerini ekonomik ve prosedürel olarak sıkıntılara sokmaktadır. 4. İlaç / Medikal Cihazlar İhale Lojistiği İhale ilaç/medikal cihaz ürünlerin depolanması dağıtımı konusu Türkiye’de yeni regülasyonlarla desteklenerek düzenlemeler getirilen ve takip, verimlilik, kamu yararı anlamında özel ilgi gerektiren bir konudur. Tarihi geçmişinde, hastanelerin kendi başlarına kendi taleplerini belirleyerek satın alma faaliyetleri yürütmesi görülürken, bu gün devletin tek merkezden tüm süreci yönetmesi ile verimlilik sağlamış olması önemlidir. Tek merkezden ihale açılarak hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilaç/tıbbi cihaz tedariki başlı başına yönetilmesi gereken ayrı başlıklar içermektedir. Özellikle İTS (İlaç Takip Sistemleri) kullanılarak yapılan takiplerde teknolojik yatırımlar ve takip sistemleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca zincir özel hastanelerin tek merkezden yapmaya çalıştıkları lojistikte verimlilik çalışmalarının daha yüksek hassasiyetle devlet hastaneleri ihale süreçlerinin yönetiminde de yapılması önem taşımaktadır. Bu süreçlerde hizmet verecek tedarikçilerin mümkün olduğunca teknolojik yatırımları ön plana çıkartarak hem şeffaflık hem hizmet kalitesi hem de hız anlamında ön planda olması tedarikçiler için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca devlet kurumlarının yönettiği ihalelerde hastanelerin taleplerini yönetmek ve bu taleplerin cevaplanma sürecini teknolojik yatırımlarla destekleyerek etkin hizmet vermek önem taşımaktadır. Bu işin sosyal sorumluluk boyutu oldukça yüksek önemde olduğu bilinmelidir. Gecikecek veya yanlış anlaşılma nedeni ile yanlış gidecek 1 kutu ilaç hastanede ya da aile sağlığı merkezlerinde o ilacı bekleyen bir hastanın sağlığını tümüyle ya da kısmi kaybetmesine neden olabilecek ciddiyete ulaşabilecektir. Hizmet sağlayıcıların maddi verimlilikle birlikte etik ve sosyal verimlilik sorumluluklarını sürekli iyileştirme yönünde yapacakları çalışmalar firmalarımızın, hastanelerimizin dolayısı ile ülkemizde ki sağlık hizmetlerinin kalitesine yüksek katkı sağlayacaktır. İşte özet olarak Türkiye’de İlaç lojistiği ve depolamasını sağlık bakanlığı, üretici firmalar, depolar ve eczanelerle hastalar boyutunda özetlemeye çalıştım. İşte özet olarak Türkiye’de İlaç lojistiği ve depolamasını sağlık bakanlığı, firmalar, depolar ve eczanelerle hastalar boyutunda özetlemeye çalıştım.
Karekod - 2D Barcode
Karekod – 2D Barcode
[Bu makale Yusuf Fırat tarafından www.yusuffirat.com adresinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. Bu site referans gösterilmeksizin izinsiz kullanılması yasaktır.]

csc.exe ile *.cs kodlarının derlenmesi (C# – C Sharp)

Csc.exe ile *.cs (C#) kodlarının derlenmesi (C Sharp derleme)

Csc = C # Compiler (Yani C# kodlarını *.cs derleyen exe dosyasıdır. (csc.exe) Visual Studio içinden cs kodlarını derleme emrini verdiğimizde de csc.exe dosyası ile derleme yapılmaktadır. Csc.exe ile Visual Studio’nun kurulu olmadığı bir bilgisayarda da *.cs kodlarını derleyebiliriz.
C# komut satırı derleyicisi kullanılmaya başlanmadan önce bilgisayarımızın csc.exe’ye ulaşabildiğinden emin olmalıyız. Ayarlarımız doğru değilse her seferinde ise csc.exe ‘nin bulunduğu dizini göstermemiz gerekecektir. Oysa ki aşağıdaki şekilde bir kontrol yaparsak her seferinde csc.exe’nin yerini göstermeye gerek kalmaz.

CSC.exe böyle bir adreste bulunabilir; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
Bilgisayarımı sağ tıkla, özellikler de, açılan ekranda aşağıdaki işlemleri yap.

Not; Eğer PATH değişkeni environment variables (Ortam değişkenleri) bölümünde zaten var ise yeni eklenmeden, PATH değişkeni tıklanarak sonuna virgül ile csc.exe’nin yeri eklenebilir.
Komut satırına girilerek;
csc /? Yazdığında bir sonuç dönderiyorsa işlem doğru yapılmış demektir. Bundan sonra csc ile derleme yapılabilir.
Bundan sonra Notepad ile bir CSharp programı yazabilir ve bunu csc.exe ile derleyerek bir exe haline dönüştürebiliriz. Bunun için de Visual Studio ‘ya ihtiyacımız bulunmamaktadır.

Notepad’i açarak şu kodları yazalım.
//Basit C# uygulaması yapalım.
using System;
class DenemePrg
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Merhaba Dunya");
Console.ReadLine();
}
}

Daha sonra bu notepad dosyasını DenemePrg.cs şeklinde bilgisayarımızda C:\DenemePrg.cs olarak kaydedelim.
Derleme sırasında, Console exe uygulaması mı, DLL kütüphane dosyası mı, yoksa Masa üstü uygulaması mı yapılacağı belirtilir.

Csc.exe parametreleri;
csc.exe parametreleri

Başlat çalıştır ekranından cmd komutu ile komut satırı ekranına geçilir.
csc /target:exe DenemePrg.cs yazılır ve enter’a basılır.
/target yerine /t de kullanılabilir. Komutların yerine kısaltma olarak harfler de kullanılabilir.

csc_derleme
Komut satırından DenemPrg.exe uygulaması çalıştırılarak programın çalıştığı görülebilir.

Başarı hakkında konuşalım :)

Bunca zaman ve tecrübeden sonra şunu anladım ki;

İnsanın hayatında başarılı olabilmesi için kendisine bir çok hedef belirleyebilir. Bu hedeflere gitmenin ise yüz binlerce farklı yolu vardır. Önemli olan işte bu başarıya giden yüz binlerce yoldan birini seçmen ve o yolda yürümen hedefe ulaşman için yeterli olacaktır. Ancak, seçimi değiştirmeye her kaltığında, başladığın noktaya geri dönmüş olursun.

İşe başlamadan önce hedefi doğru belirlemek için ayıracağın zaman, kayıp değildir. Aksine yola çıkıp, bir hayli yol aldıktan sonra yanlış hedefe yürüdüğünü farkedip dönmek, işte asıl kayıp budur.

İnsanlar hedefleri yanlış olduğundan daha çok, maymun iştahı ile o an başka bir hedefin daha tatlı görünmesinden başladıkları yere daha çok dönüş yaparlar. Bu da başarısızlığın asıl ve en güçlü kaynağıdır.

YUSUF FIRAT.

 

basarmak
basarmak

 

Aşağıda ki maddelere aranızda katılmayan var mı?

basarili-insanlar
basarili-insanlar

Aşağıda ki soruları kendi kendine cevapladığında nasıl bir sonuç elde ediyorsun?

 

Her gün kitap okuyor musun? Yoksa her gün TV’mi izliyorsun?
Yapıcı mısın? Yoksa sürekli eleştiriyor musun?
Değişimi sever misin? Yoksa değişimden korkar mısın?
Kolay affeder misin? Yoksa kinci misin?
Fikirler hakkında mı konuşursun? Yoksa insanlar hakkında mı?
Sürekli öğreniyor musun? Yoksa her şeyi biliyor musun?
Başarısız olduğunda sorumluluk üstleniyor musun? Yoksa başkasını mu suçluyorsun?
Bir amacın var mı? Yoksa bir amacın yok mu?

23 Nisan Dünya Çocuklar Günü! / 23 April World Children Day!

World Children’s Day

23 April World Children’s Day
23 Nisan Dünya Çocuklar Günü

Bu günün tüm dünya çocukları tarafından kutlanmasını sağlamak için uluslar arası güçteki örgütlerin harekete geçirilmesi dileğimle.

23 April World Children Day!
23 Nisan Dünya Çocuklar Günü!

İSMAİL TUNA FIRAT

ZEYNEP FIRAT

ismail_tuna_firat-zeynep-firat
ismail_tuna_firat-zeynep-firat

WORLD CHILDREN’S DAY

İsmail Tuna Fırat
Zeynep Fırat

İki kere iki 5 eder. (2×2=5)

İki kere iki, beş eder. Ya da başka bir yazılışla 2*2=5 !!!

Bu yazıyı okuduğunuzda ya tüm kural ve kuramları olduğu gibi kabul edip, bundan sonra 2*2 = 5 deriz. Ya da Öklid kuralına getirilen bir eleştiri olarak algılar ve Öklidin “Aynı şeye eşit olan şeyler birbirlerine de eşittir.” http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96klid kuralını çürütmüş olacağız. Ki bu başka bilimsel alanlarda kullanılan denklemlerde bu kurala dayanarak sabit hale gelmiş başka bir çok bilimsel çalışmanın yeniden ele alınması anlamına gelecektir.

Olay çok basit. Çok çok az matematikten anlayan herkesin anlayacağı kadar açık.

 

……….

………………

…………………..

Yeteri kadar kafa karıştırdıysak şimdi bir de doğru yoldan bir daha gidelim..

16 ve 20′yi çarpanlarına ayırırsak: 16 = 2*2*2*2 (kafa karıştırmamak için 4*4 olarak açalım) 20 = 2*2*5 (kafa karıştırmamak için 4*5 olarak açalım)

16/16 = 20/20 (4*4)/(4*4) = (4*5)/(4*5)

Demek ki, hala 2*2=4 müş :)

Logistics Management / Lojistik Yönetimi

http://www.ilaclojistigi.net

Sağlık Lojistiği / İlaç Lojistiği (Pharmaceutical Logistic / Healthcare Logistics)

Sağlık lojistiğinde satın alma yönetimi,

Sağlık lojistiğinde kalite yönetimi,

Sağlık lojistiğinde depo yönetimi,

Sağlık lojistiğinde nakliye / dağıtım yönetimi,

Sağlık lojistiğinde sekonder ambalajlama yönetimi,

Sağlık lojistiğinde ITS (İlaç Takip Sistemleri) yönetimi,

Sağlık lojistiğinde bütçe / finans yönetimi,

Sağlık lojistiğinde iş geliştirme yönetimi,

Sağlık lojistiğinde yazılım geliştirme.

24 Saatte Yazılım Geliştirmeyi Öğrenme

Learn Programming in 24 Hours

Yusuf Fırat tarafından 2017 yılında yazılmış olan 24 Saatte Yazılım Geliştirmeyi Öğrenme isimli kitabı internetten ve kitapçılardan bulabilirsiniz.

Books For Software

The Book Contains the following Subjects;

1. What is the programming?
2. How can I start programming?
3. What is algorithm?
4. What is HTML? And how can I Coding HTML?
5. What is CSS? And how can I Coding CSS?
6. What is JavaScript? And how can I Coding JavaScript?
7. What is AngularJS? And how can I Coding AngularJS?
8. What is PHP? And how can I Coding PHP?
9. What is MySQL? And how can I using MySQL?
10. What is MS SQL? And how can I using MS SQL?
11. What is Android Studio? And how can I Coding Android Studio?

Learn Programming in 24 Hours
Learn Programming in 24 Hours