Git online kod geliştirme versiyon takip sistemi. Git.hub, Git.Lab, Bit Bucket

Git Linux kerneli ile çalışacak şekilde 2005 yılında Linux’un mucidi Linus Torvalds tarafından geliştirilmiş web bazlı kod geliştirme ve versiyon takip sistemidir.

Git bir özgür yazılım yapısıdır. Bu alt yapıyı kullanarak Git hizmeti veren farklı firmalar tarafından geliştirilmiş alt yapılar bulunmaktadır. Örn: Git.hub, Git.lab, Bit Bucket gibi.

Git Hub, Git Lab, Bit Bucket
Git version control system

Leave a Reply