What will be the “Administrative Affairs Department” in the logistics industry?

I decided to write this article when I saw that there were not many resources available on the Internet for the Administrative Affairs in the logistics industry.

Although the administrative affairs department operates differently in each country, I think it should have some common points. But in this article, I don’t want to talk about Administrative Affairs. Actually, my goal is to talk a little bit about the future of the Department of Administrative Affairs.

“What should be the ideal administrative jobs in the logistics industry?” When I think of the following comes to mind; No matter which business groups are managed, High Technology, Artificial Intelligence, Industry 4.0 should not be ignored. In particular, it should be noted that employees are the “Z generation” young population. Therefore, social media, mobile devices should be used everywhere. Participation of employees should be considered. And no matter what we do, we must ensure that the entire industry’s lifecycle operates without interruption. All work to be done on this subject should be sustainable.

It is essential that the Administrative Affairs team is in high communication. It is really important to touch and listen to every employee. This will support us in continuous improvement and development. This communication should be provided not only within the company but also by external sources such as legal authorities.

As you know, robots will soon do a lot of work. If we stay away from coding, we can be isolated from life. That is as important as it is to be in constant development. We need to know that no matter how much innovation and improvement we have achieved, we have never achieved perfection.

While the Administrative Affairs team manages all the resources of the enterprise and enables all departments to work healthily, it should always investigate the way to make this situation more effective. Happy employees will be in the know after 1 year and may come with different demands to be more happy. Official authorities or suppliers with good communication may come with different demands after 1 year. All these possible new demands should add to the Administrative Affairs team the excitement of development.

YUSUF FIRAT – Administrative Affairs

Lojistik sektöründe “İdari İşler Bölümü” nasıl olacak?

Lojistik endüstrisinde İdari İşler konusunda internette çok fazla kaynak bulunamadığını gördüğümde bu makaleyi yazmaya karar verdim.

İdari işler departmanı her ülkede farklı işliyor olsa da bazı ortak noktaları olduğunu / olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu makalemde İdari İşlerin ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. Aslında amacım İdari İşler departmanlarının geleceği hakkında biraz konuşmak.

“Lojistik endüstrisinde ideal İdari İşler nasıl olmalı?” diye düşündüğümde aklıma şunlar geliyor; Hangi iş grupları yönetilirse yönetilsin, Yüksek Teknoloji, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 göz ardı edilmemelidir. Özellikle çalışanların “Z kuşağı” genç nüfus olduğu dikkate alınmalı. Bu nedenle sosyal medya, mobil cihazlar her yerde kullanılmalı. Çalışanların katılımcı olması önemsenmelidir. Ve ne yapıyorsak yapalım tüm endüstrinin yaşam döngüsünün kesintisiz çalışmasını sağlamalıyız. Bu konuda yapılacak tüm çalışmaların sürdürülebilir olması gerekir.

İdari İşler ekibinin olmazsa olmazı yüksek iletişim içinde olmasıdır. Her çalışana dokunmak, onları dinlemek gerçekten önemlidir. Bu bize sürekli iyileştirme ve gelişme konusunda destek olacaktır. Bu iletişim sadece şirket içinde değil, yasal merciiler gibi dış kaynaklarla da iyi sağlanmalıdır.

Bildiğiniz gibi yakında bir çok işi robotlar yapacak. Bizler de kodlamadan uzak kalırsak hayattan soyutlanabiliriz. İşte bunun kadar önemli olan, sürekli gelişim içinde bulunmaktır. Ne kadar yenilik ve iyileştirme yaptıysak hiç bir zaman mükemmele erişemediğimizi bilmeliyiz.

İdari İşler ekibi işletmenin tüm kaynaklarını yöneterek tüm departmanların sağlıklı çalışabilmesine olanak oluştururken, bu durumu her zaman daha efektif yapabilmenin yolunu araştırmalıdır. Mutlu çalışanlar 1 yıl sonra bu durumu kanıksamış olacak ve daha mutlu olmak için farklı taleplerle gelebilecektir. İletişimin iyi tutulduğu resmi otoriteler ya da tedarikçiler 1 yıl sonra farklı taleplerle gelebilir. Tüm bu olası yeni talepler İdari İşler ekibine gelişim heyecanı katmalıdır.

YUSUF FIRAT – İdari İşler