What will be the “Administrative Affairs Department” in the logistics industry?

I decided to write this article when I saw that there were not many resources available on the Internet for the Administrative Affairs in the logistics industry.

Although the administrative affairs department operates differently in each country, I think it should have some common points. But in this article, I don’t want to talk about Administrative Affairs. Actually, my goal is to talk a little bit about the future of the Department of Administrative Affairs.

“What should be the ideal administrative jobs in the logistics industry?” When I think of the following comes to mind; No matter which business groups are managed, High Technology, Artificial Intelligence, Industry 4.0 should not be ignored. In particular, it should be noted that employees are the “Z generation” young population. Therefore, social media, mobile devices should be used everywhere. Participation of employees should be considered. And no matter what we do, we must ensure that the entire industry’s lifecycle operates without interruption. All work to be done on this subject should be sustainable.

It is essential that the Administrative Affairs team is in high communication. It is really important to touch and listen to every employee. This will support us in continuous improvement and development. This communication should be provided not only within the company but also by external sources such as legal authorities.

As you know, robots will soon do a lot of work. If we stay away from coding, we can be isolated from life. That is as important as it is to be in constant development. We need to know that no matter how much innovation and improvement we have achieved, we have never achieved perfection.

While the Administrative Affairs team manages all the resources of the enterprise and enables all departments to work healthily, it should always investigate the way to make this situation more effective. Happy employees will be in the know after 1 year and may come with different demands to be more happy. Official authorities or suppliers with good communication may come with different demands after 1 year. All these possible new demands should add to the Administrative Affairs team the excitement of development.

YUSUF FIRAT – Administrative Affairs

Lojistik sektöründe “İdari İşler Bölümü” nasıl olacak?

Lojistik endüstrisinde İdari İşler konusunda internette çok fazla kaynak bulunamadığını gördüğümde bu makaleyi yazmaya karar verdim.

İdari işler departmanı her ülkede farklı işliyor olsa da bazı ortak noktaları olduğunu / olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu makalemde İdari İşlerin ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. Aslında amacım İdari İşler departmanlarının geleceği hakkında biraz konuşmak.

“Lojistik endüstrisinde ideal İdari İşler nasıl olmalı?” diye düşündüğümde aklıma şunlar geliyor; Hangi iş grupları yönetilirse yönetilsin, Yüksek Teknoloji, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 göz ardı edilmemelidir. Özellikle çalışanların “Z kuşağı” genç nüfus olduğu dikkate alınmalı. Bu nedenle sosyal medya, mobil cihazlar her yerde kullanılmalı. Çalışanların katılımcı olması önemsenmelidir. Ve ne yapıyorsak yapalım tüm endüstrinin yaşam döngüsünün kesintisiz çalışmasını sağlamalıyız. Bu konuda yapılacak tüm çalışmaların sürdürülebilir olması gerekir.

İdari İşler ekibinin olmazsa olmazı yüksek iletişim içinde olmasıdır. Her çalışana dokunmak, onları dinlemek gerçekten önemlidir. Bu bize sürekli iyileştirme ve gelişme konusunda destek olacaktır. Bu iletişim sadece şirket içinde değil, yasal merciiler gibi dış kaynaklarla da iyi sağlanmalıdır.

Bildiğiniz gibi yakında bir çok işi robotlar yapacak. Bizler de kodlamadan uzak kalırsak hayattan soyutlanabiliriz. İşte bunun kadar önemli olan, sürekli gelişim içinde bulunmaktır. Ne kadar yenilik ve iyileştirme yaptıysak hiç bir zaman mükemmele erişemediğimizi bilmeliyiz.

İdari İşler ekibi işletmenin tüm kaynaklarını yöneterek tüm departmanların sağlıklı çalışabilmesine olanak oluştururken, bu durumu her zaman daha efektif yapabilmenin yolunu araştırmalıdır. Mutlu çalışanlar 1 yıl sonra bu durumu kanıksamış olacak ve daha mutlu olmak için farklı taleplerle gelebilecektir. İletişimin iyi tutulduğu resmi otoriteler ya da tedarikçiler 1 yıl sonra farklı taleplerle gelebilir. Tüm bu olası yeni talepler İdari İşler ekibine gelişim heyecanı katmalıdır.

YUSUF FIRAT – İdari İşler

İlaç Lojistiğine genel bakış

İlaç Lojistiği

Türkiye İlaç Lojistiği sektörüne genel bakış

İlaç hammadde lojistiği, İlaç depolama, İlaç Dağıtım, İlaç Katma değer hizmetler(Sekonder Ambalajlama), tersine lojistik, yeşil lojistik

Türkiye İlaç Lojistiği sektörüne genel bakış: Arkadaşlarımın, sen ilaç lojistiği işindesin ancak yusuffirat.com ‘da hep teknolojik hobilerini paylaşıyorsun yorumu üzerine bir de güncel işlerim ile ilgili yorumumu paylaşayım istedim. Bunun için de Türkiye’deki ilaç lojistiği konusunu seçtim. Bildiğiniz gibi Türkiye İlaç lojistiğinde bir çok konuda hızla gelişiyor ancak bazı eksiklikler de yok değil. Şöyle özet bir bakışla gördüğüm manzarayı paylaşmak istiyorum. 1. İlaç Hammadde Lojistiği – Üretim yerleri (Çoğunlukla yurt dışı) – Durumu: Denetleniyor ve iyi – Gümrük noktaları – Durumu: Sıcaklık ve Nem kontrolü ve süreçleri gözden geçirilmeli. – Hammaddenin Depolara taşınması (Çoğunlukla kamyonlarla) – Durumu: Sıcaklık kontrollü araçlar hızla bu bölümde yerleşmeli. – Hammaddenin Depolanması – Durumu: Ruhsatlı ve ruhsatsız yerlerde depolama var. Bakanlığın bu konuda iyi bir çalışması oldu. Ancak, Ruhsatsız alanlarda depolama devam etmekte, denetlemeler artırılmalı ve önüne geçilmeli. – Fabrikaya gönderim – Durumu: Sıcaklık kontrollü araçla sevkiyatı çok düşük, genelde kısa mesafe taşımalar olduğu için, zarar görebilecek taşıma az miktarda da olsa var ve bu üretimi uzun vadede etkileyebilecek risklere sebep olabilir. 2. İlaç (Tamamlanmış Mamül) LojistiğiÜretim yerleri (Fabrika ve sekonder ambalajlama)– Durumu: Denetleniyor ve iyi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da kendini geliştirmeye yenilemeye devam ediyor. Bu işlerle ilgili müdürlükleri Kurum ve daire haline getirdi. – Fabrika ilk depolama alanları – Durumu: Denetleniyor, ancak çoğunlukla yetersiz – Fabrika’dan ara depoya taşınma – Durumu: A sınıfı sıcaklık kontrollü araçlar %100 oranda kullanılmıyor ancak büyük oranda sıcaklık kontrollü araç sevkiyatı var. Az da olsa riskli araçlarla taşıma da var. – İlaç depoları – Durumu: Denetleniyor ve iyi. Ancak GDP türkiyede tam olarak henüz yaygınlaşmadı. Bakanlığın GDP konulu çalışmaları mevcut, çıktığında A.B. standartlarına erişilmesi planlanıyor. A.B. ülkeleri GDP’ye 2013 yılında geçti. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da kendini geliştirmeye yenilemeye devam ediyor. Bu işlerle ilgili müdürlükleri Kurum ve daire haline getirdi. – Lojistik depolardan ecza depolarına taşınma – Durumu: İlaç lojistiği yapan firma ile ecza depolarının aynı şehirde bulunduğu yerlerde büyük oranda ısı korumalı araçlarla (örn: istanbul) ancak, bir şehirden başka şehirlerdeki ecza depolarına ambar kullanılarak yapılan sevkiyatlar GDP kurallarına uymayacak şekilde yapılmaktadır. Sağlık bakanlığı bu konuda yenilik çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Avrupa ve Amerika seviyelerinde GDP ülkemizde de uygulanmaya başlayacaktır. – Ayrıca mamülün üretimden hastaya teslimine kadar tüm süreçleri sağlık bakanlığı tarafından dünya’da ilk ve hala tek olarak sadece Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve takibinin her bir ilaç kutusu için ayrı ayrı yapılıyor olabilmesi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın reklamını yapmasa’da bence tarihe geçebilecek en büyük başarılarından biridir. Bu sisteme ITS (İlaç Takip Sistemleri) denmekte ve her bir ilaç kutusu birbirinden bağımsız olarak karekod ile kodlanarak üretim aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar tüm aşamaları takip edilmektedir. 3. Geri dönüşüm (Yeşil lojistik) Lojistiği Yeşil lojistik kelimesi lojistik öğrencilerine öğretilirken en önemli lojistik ayağı olan kimyasal ürünler anlatılmalı, bunlara örnek olarakta ilaç sektörü örnek olarak verilmelidir. Ancak ben üniversitelerimizdeki eğitimlerde ilacın bu konularda örnek olarak kullanıldığına henüz rastlamadım. – İlaç geri dönüşümü – Hasta’dan toplanması – Durumu: Vatandaşların çok bilinçlendirilmesi gerek. Yapılan anketlerde, ilaçlar çöpe atılmakta, lavaboya dökülmekte, büyük oranda bu kimyasal maddeler çevreye zarar verecek şekilde etrafa saçılmaktadır. – Eczane’den ecza depolarına sevki ve buradan da ilaç lojistiği yapan yerlere sevki – Durumu: Geri dönüşüm sırasında ürünlerin toplanması ve sevkiyatı daha özensiz yapılıyor. Burada geliştirmelere ihtiyaç vardır. – Bu ürünlerin imha edilmesi – Durumu: Türkiye’de imha işlemini yapan ruhsatlı bir kaç firma yapmakta ve buralarda yapılan imha süreçlerinin uzunluğu ruhsat sahiplerini ekonomik ve prosedürel olarak sıkıntılara sokmaktadır. 4. İlaç / Medikal Cihazlar İhale Lojistiği İhale ilaç/medikal cihaz ürünlerin depolanması dağıtımı konusu Türkiye’de yeni regülasyonlarla desteklenerek düzenlemeler getirilen ve takip, verimlilik, kamu yararı anlamında özel ilgi gerektiren bir konudur. Tarihi geçmişinde, hastanelerin kendi başlarına kendi taleplerini belirleyerek satın alma faaliyetleri yürütmesi görülürken, bu gün devletin tek merkezden tüm süreci yönetmesi ile verimlilik sağlamış olması önemlidir. Tek merkezden ihale açılarak hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilaç/tıbbi cihaz tedariki başlı başına yönetilmesi gereken ayrı başlıklar içermektedir. Özellikle İTS (İlaç Takip Sistemleri) kullanılarak yapılan takiplerde teknolojik yatırımlar ve takip sistemleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca zincir özel hastanelerin tek merkezden yapmaya çalıştıkları lojistikte verimlilik çalışmalarının daha yüksek hassasiyetle devlet hastaneleri ihale süreçlerinin yönetiminde de yapılması önem taşımaktadır. Bu süreçlerde hizmet verecek tedarikçilerin mümkün olduğunca teknolojik yatırımları ön plana çıkartarak hem şeffaflık hem hizmet kalitesi hem de hız anlamında ön planda olması tedarikçiler için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca devlet kurumlarının yönettiği ihalelerde hastanelerin taleplerini yönetmek ve bu taleplerin cevaplanma sürecini teknolojik yatırımlarla destekleyerek etkin hizmet vermek önem taşımaktadır. Bu işin sosyal sorumluluk boyutu oldukça yüksek önemde olduğu bilinmelidir. Gecikecek veya yanlış anlaşılma nedeni ile yanlış gidecek 1 kutu ilaç hastanede ya da aile sağlığı merkezlerinde o ilacı bekleyen bir hastanın sağlığını tümüyle ya da kısmi kaybetmesine neden olabilecek ciddiyete ulaşabilecektir. Hizmet sağlayıcıların maddi verimlilikle birlikte etik ve sosyal verimlilik sorumluluklarını sürekli iyileştirme yönünde yapacakları çalışmalar firmalarımızın, hastanelerimizin dolayısı ile ülkemizde ki sağlık hizmetlerinin kalitesine yüksek katkı sağlayacaktır. İşte özet olarak Türkiye’de İlaç lojistiği ve depolamasını sağlık bakanlığı, üretici firmalar, depolar ve eczanelerle hastalar boyutunda özetlemeye çalıştım. İşte özet olarak Türkiye’de İlaç lojistiği ve depolamasını sağlık bakanlığı, firmalar, depolar ve eczanelerle hastalar boyutunda özetlemeye çalıştım.
Karekod - 2D Barcode
Karekod – 2D Barcode
[Bu makale Yusuf Fırat tarafından www.yusuffirat.com adresinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. Bu site referans gösterilmeksizin izinsiz kullanılması yasaktır.]

Logistics Management / Lojistik Yönetimi

http://www.ilaclojistigi.net

Sağlık Lojistiği / İlaç Lojistiği (Pharmaceutical Logistic / Healthcare Logistics)

Sağlık lojistiğinde satın alma yönetimi,

Sağlık lojistiğinde kalite yönetimi,

Sağlık lojistiğinde depo yönetimi,

Sağlık lojistiğinde nakliye / dağıtım yönetimi,

Sağlık lojistiğinde sekonder ambalajlama yönetimi,

Sağlık lojistiğinde ITS (İlaç Takip Sistemleri) yönetimi,

Sağlık lojistiğinde bütçe / finans yönetimi,

Sağlık lojistiğinde iş geliştirme yönetimi,

Sağlık lojistiğinde yazılım geliştirme.