İlaç Lojistiği (Sağlık Lojistiği) – Pharmaceutical Logistics (Healthcare Logistics)

http://www.ilaclojistigi.net

Sağlık Lojistiği / İlaç Lojistiği (Pharmaceutical Logistic / Healthcare Logistics)

Sağlık lojistiğinde satın alma yönetimi,

Sağlık lojistiğinde kalite yönetimi,

Sağlık lojistiğinde depo yönetimi,

Sağlık lojistiğinde nakliye / dağıtım yönetimi,

Sağlık lojistiğinde sekonder ambalajlama yönetimi,

Sağlık lojistiğinde ITS (İlaç Takip Sistemleri) yönetimi,

Sağlık lojistiğinde bütçe / finans yönetimi,

Sağlık lojistiğinde iş geliştirme yönetimi,

Sağlık lojistiğinde yazılım geliştirme.

Sağlık Lojistiği
Sağlık Lojistiği

İlaç hammadde lojistiği, İlaç depolama, İlaç Dağıtım, İlaç Katma değer hizmetler(Sekonder Ambalajlama), tersine lojistik, yeşil lojistik

Türkiye İlaç Lojistiği sektörüne genel bakış:

Arkadaşlarımın, sen ilaç lojistiği işindesin ancak yusuffirat.com ‘da hep teknolojik hobilerini paylaşıyorsun yorumu üzerine bir de güncel işlerim ile ilgili yorumumu paylaşayım istedim. Bunun için de Türkiye’deki ilaç lojistiği konusunu seçtim. Bildiğiniz gibi Türkiye İlaç lojistiğinde bir çok konuda hızla gelişiyor ancak bazı eksiklikler de yok değil. Şöyle özet bir bakışla gördüğüm manzarayı paylaşmak istiyorum.

1. İlaç Hammadde Lojistiği
– Üretim yerleri (Çoğunlukla yurt dışı) – Durumu: Denetleniyor ve iyi
– Gümrük noktaları – Durumu: Sıcaklık ve Nem kontrolü ve süreçleri gözden geçirilmeli.
– Hammaddenin Depolara taşınması (Çoğunlukla kamyonlarla) – Durumu: Sıcaklık kontrollü araçlar hızla bu bölümde yerleşmeli.
– Hammaddenin Depolanması – Durumu: Ruhsatlı ve ruhsatsız yerlerde depolama var. Bakanlığın bu konuda iyi bir çalışması oldu. Ancak, Ruhsatsız alanlarda depolama devam etmekte, denetlemeler artırılmalı ve önüne geçilmeli.
– Fabrikaya gönderim – Durumu: Sıcaklık kontrollü araçla sevkiyatı çok düşük, genelde kısa mesafe taşımalar olduğu için, zarar görebilecek taşıma az miktarda da olsa var ve bu üretimi uzun vadede etkileyebilecek risklere sebep olabilir.

2. İlaç (Tamamlanmış Mamül) Lojistiği
– Üretim yerleri (Fabrika ve sekonder ambalajlama)– Durumu: Denetleniyor ve iyi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da kendini geliştirmeye yenilemeye devam ediyor. Bu işlerle ilgili müdürlükleri Kurum ve daire haline getirdi.
– Fabrika ilk depolama alanları – Durumu: Denetleniyor, ancak çoğunlukla yetersiz
– Fabrika’dan ara depoya taşınma – Durumu: A sınıfı sıcaklık kontrollü araçlar %100 oranda kullanılmıyor ancak büyük oranda sıcaklık kontrollü araç sevkiyatı var. Az da olsa riskli araçlarla taşıma da var.
– İlaç depoları – Durumu: Denetleniyor ve iyi. Ancak GDP türkiyede tam olarak henüz yaygınlaşmadı. Bakanlığın GDP konulu çalışmaları mevcut, çıktığında A.B. standartlarına erişilmesi planlanıyor. A.B. ülkeleri GDP’ye 2013 yılında geçti. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da kendini geliştirmeye yenilemeye devam ediyor. Bu işlerle ilgili müdürlükleri Kurum ve daire haline getirdi.
– Lojistik depolardan ecza depolarına taşınma – Durumu: İlaç lojistiği yapan firma ile ecza depolarının aynı şehirde bulunduğu yerlerde büyük oranda ısı korumalı araçlarla (örn: istanbul) ancak, bir şehirden başka şehirlerdeki ecza depolarına ambar kullanılarak yapılan sevkiyatlar GDP kurallarına uymayacak şekilde yapılmaktadır. Sağlık bakanlığı bu konuda yenilik çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Avrupa ve Amerika seviyelerinde GDP ülkemizde de uygulanmaya başlayacaktır.
– Ayrıca mamülün üretimden hastaya teslimine kadar tüm süreçleri sağlık bakanlığı tarafından dünya’da ilk ve hala tek olarak sadece Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve takibinin her bir ilaç kutusu için ayrı ayrı yapılıyor olabilmesi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın reklamını yapmasa’da bence tarihe geçebilecek en büyük başarılarından biridir. Bu sisteme ITS (İlaç Takip Sistemleri) denmekte ve her bir ilaç kutusu birbirinden bağımsız olarak karekod ile kodlanarak üretim aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar tüm aşamaları takip edilmektedir.

3. Geri dönüşüm (Yeşil lojistik) Lojistiği
Yeşil lojistik kelimesi lojistik öğrencilerine öğretilirken en önemli lojistik ayağı olan kimyasal ürünler anlatılmalı, bunlara örnek olarakta ilaç sektörü örnek olarak verilmelidir. Ancak ben üniversitelerimizdeki eğitimlerde ilacın bu konularda örnek olarak kullanıldığına henüz rastlamadım.
– İlaç geri dönüşümü
– Hasta’dan toplanması – Durumu: Vatandaşların çok bilinçlendirilmesi gerek. Yapılan anketlerde, ilaçlar çöpe atılmakta, lavaboya dökülmekte, büyük oranda bu kimyasal maddeler çevreye zarar verecek şekilde etrafa saçılmaktadır.
– Eczane’den ecza depolarına sevki ve buradan da ilaç lojistiği yapan yerlere sevki – Durumu: Geri dönüşüm sırasında ürünlerin toplanması ve sevkiyatı daha özensiz yapılıyor. Burada geliştirmelere ihtiyaç vardır.
– Bu ürünlerin imha edilmesi – Durumu: Türkiye’de imha işlemini yapan ruhsatlı bir kaç firma yapmakta ve buralarda yapılan imha süreçlerinin uzunluğu ruhsat sahiplerini ekonomik ve prosedürel olarak sıkıntılara sokmaktadır.

4. İlaç / Medikal Cihazlar İhale Lojistiği
İhale ilaç/medikal cihaz ürünlerin depolanması dağıtımı konusu Türkiye’de yeni regülasyonlarla desteklenerek düzenlemeler getirilen ve takip, verimlilik, kamu yararı anlamında özel ilgi gerektiren bir konudur.

Tarihi geçmişinde, hastanelerin kendi başlarına kendi taleplerini belirleyerek satın alma faaliyetleri yürütmesi görülürken, bu gün devletin tek merkezden tüm süreci yönetmesi ile verimlilik sağlamış olması önemlidir.

Tek merkezden ihale açılarak hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilaç/tıbbi cihaz tedariki başlı başına yönetilmesi gereken ayrı başlıklar içermektedir. Özellikle İTS (İlaç Takip Sistemleri) kullanılarak yapılan takiplerde teknolojik yatırımlar ve takip sistemleri ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca zincir özel hastanelerin tek merkezden yapmaya çalıştıkları lojistikte verimlilik çalışmalarının daha yüksek hassasiyetle devlet hastaneleri ihale süreçlerinin yönetiminde de yapılması önem taşımaktadır.

Bu süreçlerde hizmet verecek tedarikçilerin mümkün olduğunca teknolojik yatırımları ön plana çıkartarak hem şeffaflık hem hizmet kalitesi hem de hız anlamında ön planda olması tedarikçiler için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca devlet kurumlarının yönettiği ihalelerde hastanelerin taleplerini yönetmek ve bu taleplerin cevaplanma sürecini teknolojik yatırımlarla destekleyerek etkin hizmet vermek önem taşımaktadır.

Bu işin sosyal sorumluluk boyutu oldukça yüksek önemde olduğu bilinmelidir. Gecikecek veya yanlış anlaşılma nedeni ile yanlış gidecek 1 kutu ilaç hastanede ya da aile sağlığı merkezlerinde o ilacı bekleyen bir hastanın sağlığını tümüyle ya da kısmi kaybetmesine neden olabilecek ciddiyete ulaşabilecektir. Hizmet sağlayıcıların maddi verimlilikle birlikte etik ve sosyal verimlilik sorumluluklarını sürekli iyileştirme yönünde yapacakları çalışmalar firmalarımızın, hastanelerimizin dolayısı ile ülkemizde ki sağlık hizmetlerinin kalitesine yüksek katkı sağlayacaktır.

İşte özet olarak Türkiye’de İlaç lojistiği ve depolamasını sağlık bakanlığı, üretici firmalar, depolar ve eczanelerle hastalar boyutunda özetlemeye çalıştım.

Karekod - 2D Barcode
Karekod – 2D Barcode

[Bu makale Yusuf Fırat tarafından www.yusuffirat.com adresinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. Bu site referans gösterilmeksizin izinsiz kullanılması yasaktır.]